• Dział Wokalny

  Zajęcia wokalne – muzyka rozrywkowa i jazz.
  Śpiew solowy, duety, małe zespoły wokalne.

  Zapraszamy uczniów od 3 klasy szk. podstawowej, młodzież i dorosłych. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Oprócz kształcenia głosu zwracamy szczególną uwagę na osobowość artystyczną każdego ucznia, pomagamy odnaleźć się w różnych gatunkach muzycznych.

  Na zajęcia ze śpiewu solowego mogą uczęszczać uczniowie młodszych klas (I lub II szk. podst).
  W takim przypadku przedmiotem głównym nie może być śpiew solowy lecz fortepian.

  Lekcje odbywają się indywidualnie (śpiew solowy) lub w duetach i małych zespołach wokalnych.
  Zajęcia adresowane są do wszystkich tych, którzy czują potrzebę rozwoju swojego talentu bez względu na to, na jakim są obecnie etapie zaawansowania w klasie śpiewu.

  Podczas lekcji pomożemy
  dobrać odpowiedni repertuar i poszerzyć wiedzę o gatunkach muzycznych.
  W zależności od stopnia przyswajania umiejętności, ćwiczyć
  będziemy dykcję i intonację.
  Pomożemy przygotować się do wystąpień publicznych, różnego typu konkursów,
  przesłuchań i koncertów.
  Podpowiemy jak pokonać tremę i przygotujemy na dalszą drogę muzyczną.


  W programie zajęć:
  Szkoła Muzyczna Ognisko Muzyczne
  - Emisja głosu
  - Praca z mikrofonem
  - Ruch sceniczny
  - Rytmika
  - Fortepian obowiązkowy

  - Zajęcia w studio - ostatni rok nauki
  (obowiązkowe nagrania wybranych piosenek)


  Zajęcia teoretyczne

  - Kształcenie słuchu
  - Zasady muzyki z elementami harmonii

  - Emisja głosu
  - Rytmika
  - Praca z mikrofonem


  Czas lekcji (szkoła muzyczna)

  Lekcje śpiewu solowego odbywają się 1 raz w tygodniu – lekcja trwa 30 min. (Lekcja indywidualna uczeń + nauczyciel).
  W zależności od potrzeb edukacyjnych, w lekcji indywidualnej mogą uczestniczyć inni uczniowie (np. zespół instrumentalny lub zespół wokalny).

  Program szkoły obejmuje zajęcia indywidualne z wybranego instrumentu/wokalu oraz zajęcia zbiorowe z zakresu podstaw teorii muzyki.
  Program zajęć jest dobierany indywidualnie do każdego ucznia.


  Czas trwania lekcji może być wydłużony (bez dodatkowych opłat) w zależności od potrzeb edukacyjnych.


  Czas lekcji (ognisko muzyczne)
  Lekcje śpiewu odbywają się 1 raz w tygodniu (Lekcja indywidualna uczeń + nauczyciel).

  W Ognisku Muzycznym - bez względu na grupę wiekową - lekcja śpiewu trwa 30 min.

  W zależności od potrzeb edukacyjnych, w lekcji indywidualnej mogą uczestniczyć inni uczniowie (np. zespół instrumentalny lub zespół wokalny).

  Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zajęć z mikrofonem - więcej niż 1 lekcja indywidualne w tygodniu.


  Czas nauki
  Czas nauki jest uzależniony od wieku kandydata.
  Do IV klasy Szk. Podst. włącznie, obowiązuje dział dziecięcy; nauka trwa 6 lat.
  Od V klasy Szk. Podst. obowiązuje dział młodzieżowy; nauka w tym dziale trwa 4 lata.
  (kwalifikacja do odpowiedniego działu obowiązuje od chwili zapisu).

  Przynależność do danej grupy wiekowej obowiązuje przez cały czas trwania nauki.

  W klasie wokalnej obowiązuje równolegle nauka gry na fortepianie (tylko szkoła muzyczna).
  Cel: samodzielność muzyczna
  - przygotowanie do śpiewania z własnym akompaniamentem
  - przygotowanie do samodzielnego opracowania krótkich i łatwych utworów
  - wprowadzenie podstaw zależności harmonicznych
  - rozwijanie i kształcenie wyobraźni artystycznej


  Zasady organizacji nauki gry na instrumencie (fortepian) opisane są w dziale instrumentalnym.


  EGZAMINY
  Postęp nauki ucznia weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system przesłuchań i egzaminów komisyjnych – egzamin półroczny i egzamin roczny.
  Przesłuchania/egzaminy mogą mieć formę otwartą (występ przed publicznością), lub zamkniętą (tylko komisja).
  Dni wolne od nauki i ferie są identyczne jak w Państwowym Szkolnictwie Muzycznym I-go stopnia.


  Świadectwa i dyplomy
  Do czasu uzyskania uprawnień szkoły publicznej, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I-go stopnia przy Szkole Podstawowej w Narolu
  (Narolska Szkoła Muzyki), zgodnie ze statutem, wydaje własne wzory świadectw i dyplomów ukończenia Szkoły.