• Dział Instrumentalny

  Dział instrumentalny oferuje lekcje gry w klasie:
  - Pianino/Fortepian - od I kl. szk. podst.
  - Syntezator (keyboard) - od I kl. szk. podst. dodatkowo obowiązkowy fortepian.
  - Akordeon - od III kl. szk. podst.
  - Gitara - od III kl. szk. podst. dodatkowo obowiązkowy fortepian.
  - Trąbka - od IV kl. szk. podst.
  - Perkusja - od III kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania.)
  - Saksofon - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania.)
  - Klarnet - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania.)

  Instrumenty smyczkowe
  - Skrzypce
  - Altówka
  - Wiolonczela
  - Kontrabas
  Dostępność klas ww. instrumentów zależna jest od zainteresowania.

  Program szkoły obejmuje zajęcia indywidualne z wybranego instrumentu oraz zajęcia zbiorowe z zakresu podstaw teorii muzyki.
  Program zajęć jest dobierany indywidualnie do każdego ucznia.

  Czas lekcji
  Lekcje gry na instrumencie odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 min. (Lekcja indywidualna uczeń + nauczyciel).


  W zależności od potrzeb edukacyjnych, w lekcji indywidualnej mogą uczestniczyć inni uczniowie (np. zespół instrumentalny).

  Czas trwania lekcji może być wydłużony (bez dodatkowych opłat) w zależności od potrzeb edukacyjnych.

  Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych zajęć z instrumentem - więcej niż 1 lekcja indywidualna w tygodniu.


  Czas nauki

  Czas nauki jest uzależniony od wieku kandydata.
  Do IV klasy Szk. Podst. włącznie, obowiązuje dział dziecięcy; nauka trwa 6 lat.
  Od V klasy Szk. Podst. obowiązuje dział młodzieżowy; nauka w tym dziale trwa 4 lata.
  Czas trwania lekcji indywidualnej w dziale młodzieżowym nie ulega zmianie, jednak może być wydłużony w zależności od potrzeb edukacyjnych.
  (kwalifikacja do odpowiedniego działu obowiązuje od chwili zapisu).

  Przynależność do danej grupy wiekowej obowiązuje przez cały czas trwania nauki.

  Podczas lekcji pomożemy przygotować się do wystąpień publicznych, różnego typu konkursów, koncertów i przesłuchań.
  Podpowiemy jak pokonać tremę i przygotujemy na dalszą drogę muzyczną.


  EGZAMINY
  Postęp nauki ucznia weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system przesłuchań i egzaminów komisyjnych – egzamin półroczny i egzamin roczny.
  Przesłuchania/egzaminy mogą mieć formę otwartą (przed publicznością), lub zamkniętą (tylko komisja).
  Dni wolne od nauki i ferie są identyczne jak w Państwowym Szkolnictwie Muzycznym I-go stopnia.

  Świadectwa i dyplomy
  Do czasu uzyskania uprawnień szkoły publicznej, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I-go stopnia przy Szkole Podstawowej w Narolu
  (Narolska Szkoła Muzyki), zgodnie ze statutem, wydaje własne wzory świadectw i dyplomów ukończenia Szkoły.