• Rekrutacja rok szkolny 2017/18

      ZAPISY na rok szk. 2017/18      Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przy Szkole Podstawowej w Narolu
      prowadzi nabór dzieci, młodzieży i dorosłych do szkoły muzycznej oraz ogniska muzycznego na rok szkolny 2017/18.
      Podania należy składać do 22 czerwca 2017r.

      Przyjęcie do szkoły po zakończeniu rekrutacji możliwe jest w przypadku pozostania wolnych miejsc w wybranej klasie.
      Przewidywany dodatkowy termin zapisów - wrzesień 2017r.

      Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
      - 608 659 393

      Wiek kandydatów:

      – Szkoła I stopnia cykl sześcioletni - dział dziecięcy – od I do IV klasy szk. podst.
      – Szkoła I stopnia cykl czteroletni - dział młodzieżowy – od V klasy szk. podst.

      – Dział przedszkolny – zerówka muzyczna - od 5 lat      Zapisy do Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Ogniska Muzycznego przyjmowane są w klasach :

      - śpiew solowy - od III kl. szk. podst.
      - fortepian - od I kl. szk. podst.
      - syntezator (keyboard) - od I kl. szk. podst.
      - akordeon- od III kl. szk. podst.
      - gitara- od III kl. szk. podst.
      - perkusja - od III kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)

      - trąbka - od IV kl. szk. podst.
      - saksofon - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)
      - klarnet - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)

      - Instrumenty smyczkowe - (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)


      Dział Przedszkolny - dzieci od 5 lat
      Zajęcia umuzykalniające skierowane są dla dzieci w wieku od 5 lat.

      Zajęcia umuzykalniające grupowe.
      Spotkania muzyczne odbywają się raz w tygodniu w małych, kilkuosobowych grupach.
      Podczas zajęć dzieci zostają wprowadzone w świat muzyki poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia z rytmiki oraz naukę piosenek.

      Zajęcia umuzykalniające indywidualne - zerówka muzyczna.
      Podczas zajęć indywidualnych, nauczyciel poświęca całą swoją uwagę jednemu dziecku.


      Zajęcia umuzykalniające przygotowują dzieci do nauki w dziale wokalnym lub instrumentalnym.

      Czas trwania zajęć umuzykalniających:
      Zajęcia umuzykalniające grupowe - raz w tygodniu - 45 minut.
      Zajęcia umuzykalniające indywidualne - raz w tygodniu - 30 minut.


      Na wniosek rodzica/opiekuna, dziecko po osiągnięciu właściwego progu wiekowego, może zostać przeniesione do działu instrumentalnego lub wokalnego.


      Dokumenty do pobrania:
      - Podanie do Szkoły Muzycznej
      - Regulamin

      Opłaty za naukę na rok szkolny 2017/18


      Szkoła Muzyczna

      Dział instrumentalny
      1. Wybrany instrument 1 x 30 minut w tygodniu
      2. Teoria - 2x 45 minut w miesiącu
      - czesne - 120 zł rata miesięczna

      Klasa wokalna - dział dziecięcy (do IV klasy szk. podst. włącznie)
      1. Zajęcia wokalne 1 x 30 minut w tygodniu
      2. Obowiązkowy fortepian 1 x 30 minut w tygodniu
      3. Teoria - 2x 45 minut w miesiącu
      - czesne - 220 zł rata miesięczna


      Klasa wokalna - dział młodzieżowy (od V klasy szk. podst.)
      1. Zajęcia wokalne 1 x 45 minut w tygodniu
      2. Obowiązkowy fortepian 1 x 30 minut w tygodniu
      3. Teoria - 2x 45 minut w miesiącu
      - czesne - 240 zł rata miesięczna


      Postęp nauki ucznia weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system egzaminów komisyjnych
      – egzamin półroczny i egzamin roczny.

      Egzaminy półroczny i roczny są płatne po 100zł.
      .................................................. .................................................. ..............................................

      Ognisko Muzyczne


      Klasa wokalna
      1. Zajęcia wokalne 1 x 30 minut w tygodniu (bez względu na grupę wiekową)
      - czesne - 100 zł rata miesięczna

      .................................................. .................................................. ..............................................

      Zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 5 lat

      Zajęcia umuzykalniające grupowe - 1 x 45 minut w tygodniu
      - czesne - 80 zł rata miesięczna

      Zajęcia umuzykalniające indywidualne - 1 x 30 minut w tygodniu
      - czesne - 120 zł rata miesięczna
      .................................................. .................................................. ..............................................

      Czesne miesięczne jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu
      (dotyczy także dni wolnych od nauki i ferii zimowych).

      Opłaty za naukę należy regulować przelewem do 10-tego za każdy bieżący miesiąc od września do czerwca.
      Opłatę za egzamin należy dołączyć do czesnego w miesiącu w którym odbędzie się egzamin (np. styczeń i czerwiec).


      Nr rachunku bankowego:

      Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Narolu
      ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

      40 1870 1045 2078 1013 8493 0001

      W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać:
      Szkoła Muzyczna
      Imię i nazwisko ucznia
      Czesne za miesiąc: xxxxxx


      Uczniom szkoły zapewniamy:
      - materiały do nauki
      - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st.
      - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych na studia muzyczne
    • Media
    • A Ty jakiej muzyki słuchasz?
    • Czego słuchają Polacy?


      Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych naszych rodaków!

    • GościmyGościmy

      Stronę przegląda 3 użytkowników. W tym 0 zalogowanych oraz 3 gości.

      Największą aktywność użytkowników (59) zanotowano dnia 20-05-17, o godz. 22:14.