• Dla Maluchów

  Dzieci uwielbiają muzyczne rymowanki, wspólne śpiewanie, taniec i zabawy muzyczne.
  Zajęcia umuzykalniające
  skierowane są dla dzieci w wieku od 5 lat.

  Zajęcia umuzykalniające grupowe.
  Spotkania muzyczne odbywają się raz w tygodniu w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas zajęć dzieci zostają wprowadzone w świat muzyki poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia z rytmiki oraz naukę piosenek.

  Zajęcia umuzykalniające indywidualne - zerówka muzyczna.
  Podczas zajęć indywidualnych, nauczyciel poświęca całą swoją uwagę jednemu dziecku.
  Zajęcia indywidualne przygotowują dzieci do nauki w dziale wokalnym lub instrumentalnym.

  Czas trwania zajęć:
  Zajęcia umuzykalniające grupowe - raz w tygodniu - 45 minut.
  Zajęcia umuzykalniające indywidualne - raz w tygodniu - 30 minut.

  Pamiętajmy, że edukacja muzyczna wpływa korzystnie na rozwój tylko wtedy, kiedy dziecko czerpie radość z obcowania z najpiękniejszą ze sztuk.

  Zadbajmy o regularną obecność różnych gatunków muzyki
  w życiu dziecka, oraz ciekawie prowadzone zajęcia.

  Na wniosek rodzica/opiekuna, dziecko po osiągnięciu wł
  aściwego progu wiekowego, może zostać przeniesione do działu instrumentalnego lub wokalnego.

  Dlaczego warto?
  Udowodniono, że nauka gry i zajęcia muzyczne w fazie wczesnoszkolnej w sposób szczególny wpływają na ogólny rozwój i wykształcenie dziecka, rozwijają takie zdolności i umiejętności, jakich nigdy więcej nie da się uaktywnić w całym życiu edukacyjnym człowieka.


  Powszechna opinia, że dziecko musi przejawiać zainteresowania muzyczne po to by skierować je na naukę muzyki jest błędna.

  Każde dziecko powinno być kształcone muzycznie.
  To lekcje muzyki pozwalają osiągnąć wyższy poziom intelektualny.

  Rozwijają pamięć, wyobraźnię i wrażliwość.
  Uczą systematyczności, cierpliwości i pokory w stosunku do sztuki.