• Rekrutacja rok szkolny 2024/25   Zapisy - Internetowa rejestracja kandydatów na rok szk. 2024/245
   Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne - doradzimy odpowiedni instrument.
   - 608 659 393

   Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przy Szkole Podstawowej w Narolu
   prowadzi nabór dzieci i młodzieży do szkoły muzycznej oraz ogniska muzycznego na rok szkolny 2024/25.


   Wiek kandydatów
   :

   - Szkoła I stopnia cykl sześcioletni - dział dziecięcy - zapisy od I do IV klasy szk. podst.
   - Szkoła I stopnia cykl czteroletni - dział młodzieżowy - zapisy od V klasy szk. podst.

   Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły artystycznej po pozytywnym zdaniu egzaminów kończących dany cykl nauczania.

   Zapisy do Szkoły Muzycznej I stopnia przyjmowane są w klasach :

   - śpiew solowy i fortepian (kierunek instrumentalno-wokalny) - od I kl. szk. podst. (przedmiotem głównym jest fortepian)

   UWAGA - Fortepian jest określeniem nazwy klasy instrumentów klawiszowych.
   Uczeń klasy fortepianu, może ćwiczyć w domu na instrumencie elektronicznym.

   Klasy instrumentalne

   - fortepian - od I kl. szk. podst.
   - fortepian i gitara- od I kl. szk. podst. (przedmiotem głównym jest fortepian)

   - akordeon- od III kl. szk. podst.

   - keyboard - od I kl. szk. podst. (tylko ognisko muzyczne)


   - trąbka - od IV kl. szk. podst.
   - saksofon - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)
   - klarnet - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)

   - Instrumenty smyczkowe

   - skrzypce
   - altówka
   - wiolonczela
   - kontrabas
   Dostępność klas ww. instrumentów zależna jest od zainteresowania.

   Dokumenty do pobrania:
   - Podanie do Szkoły Muzycznej
   - Regulamin świadczenia usług edukacyjnych

   Plan nauczania - siatka godzin

   Przyjęcia do szkoły możliwe są także po zakończeniu rekrutacji.

   Czesne (od 1 luty 2024r.)


   Szkoła Muzyczna
   Dział instrumentalny
   1. Wybrany instrument 1 x 30 minut w tygodniu
   - czesne - 160 zł rata miesięczna

   Klasa wokalna (śpiew solowy)

   1. Zajęcia wokalne 1 x 30 minut w tygodniu
   2. Obowiązkowy fortepian 1 x 30 minut w tygodniu
   - czesne - 320 zł rata miesięczna

   Postęp nauki ucznia Szkoły Muzycznej weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system egzaminów komisyjnych z udziałem nauczycieli z Państwowych Szkół Muzycznych.


   Egzaminy półroczny i roczny są płatne w wysokości miesięcznej opłaty czesnego.
   W roku szk. 2023/24 (od 1 lutego) odpłatność za egzamin wynosi 160zł.
   .................................................. .................................................. ...........................................
   ...
   Ognisko Muzyczne
   Śpiew solowy lub wybrany instrument
   - 1 x 30 minut w tygodniu- czesne - 160 zł rata miesięczna

   Czesne miesięczne jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu
   (dotyczy także dni wolnych od nauki i ferii zimowych).

   Opłaty za naukę należy regulować przelewem przed pierwszą lekcją za każdy bieżący miesiąc od września do czerwca.
   Opłatę za egzamin należy dołączyć do czesnego w miesiącu w którym odbędzie się egzamin (np. styczeń i czerwiec).

   Nr rachunku bankowego:

   Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Narolu
   ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

   40 1870 1045 2078 1013 8493 0001

   W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać:
   Szkoła Muzyczna
   Imię i nazwisko ucznia
   Czesne za miesiąc: wpisać miesiąc
   Uczniom szkoły zapewniamy:
   - materiały do nauki
   - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st.
   - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych na studia muzyczne
  • Media
  • Rozrywka
  • A Ty jakiej muzyki słuchasz?
  • Czego słuchają Polacy?


   Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych naszych rodaków!

  • GościmyGościmy

   Stronę przegląda 25 użytkowników. W tym 0 zalogowanych oraz 25 gości.

   Największą aktywność użytkowników (2 164) zanotowano dnia 24-04-21, o godz. 22:37.