• Dział Wokalny

  Dzieci potrafią pięknie śpiewać.
  Możecie się o tym przekonać oglądając nagrania z koncertów naszych uczniów i absolwentów. Klasa śpiewu solowego cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej szkole. A to dlatego, że w państwowym szkolnictwie muzycznym I-go stopnia nie ma klas śpiewu solowego. Szkoły państwowe II st. przyjmują do klas wokalnych młodzież dopiero od 16 roku życia. A co z dziećmi?
  NSM I st. w Narolu z powodzeniem wypełnia tę lukę na naszym terenie w szkolnictwie artystycznym I stopnia.


  Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Narolu jest pierwszą w kraju szkołą muzyczną I stopnia z wokalnym profilem nauczania.
  Uczniowie klas wokalnych dodatkowo uczęszczają na zajęcia obowiązkowe z fortepianu oraz zajęcia grupowe z kształcenia słuchu. Ponadto młodzi adepci sztuki muzycznej obowiązkowo uczestniczą w koncertach semestralnych i końcoworocznych.

  Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły artystycznej I st. po pozytywnym zdaniu komisyjnych egzaminów kończących dany cykl nauczania.


  Zajęcia wokalne - muzyka rozrywkowa i jazz
  .
  Śpiew solowy, duety, małe zespoły wokalne.

  Zapraszamy uczniów od 1 klasy szk. podstawowej, młodzież i dorosłych. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. Oprócz kształcenia głosu zwracamy szczególną uwagę na osobowość artystyczną każdego ucznia, pomagamy odnaleźć się w różnych gatunkach muzycznych.

  Lekcje odbywają się indywidualnie (śpiew solowy) lub w duetach i małych zespołach wokalnych.

  Podczas lekcji pomożemy
  dobrać odpowiedni repertuar i poszerzyć wiedzę o gatunkach muzycznych.
  W zależności od stopnia przyswajania umiejętności, ćwiczyć
  będziemy dykcję i intonację.
  Pomożemy przygotować się do wystąpień publicznych, różnego typu konkursów,
  przesłuchań i koncertów.
  Podpowiemy jak pokonać tremę i przygotujemy na dalszą drogę muzyczną.

  W programie zajęć:
  Szkoła Muzyczna Ognisko Muzyczne
  - Emisja głosu
  - Praca z mikrofonem
  - Ruch sceniczny
  - Rytmika
  - Fortepian obowiązkowy

  - Zajęcia w studio - ostatni rok nauki
  (nagrania wybranych piosenek)


  Zajęcia teoretyczne

  - Kształcenie słuchu
  - Zasady muzyki z elementami harmonii

  - Emisja głosu
  - Rytmika
  - Praca z mikrofonem


  Czas nauki
  Czas nauki jest uzależniony od wieku kandydata.
  Do IV klasy Szk. Podst. włącznie, obowiązuje dział dziecięcy; nauka trwa 6 lat.
  Od V klasy Szk. Podst. obowiązuje dział młodzieżowy; nauka w tym dziale trwa 4 lata.

  Przynależność do danej grupy wiekowej obowiązuje przez cały czas trwania nauki.

  W klasie wokalnej obowiązuje równolegle nauka gry na fortepianie (tylko szkoła muzyczna).
  Cel: samodzielność muzyczna
  - przygotowanie do śpiewania z własnym akompaniamentem
  - przygotowanie do samodzielnego opracowania krótkich i łatwych utworów
  - wprowadzenie podstaw zależności harmonicznych
  - rozwijanie i kształcenie wyobraźni artystycznej


  Zasady organizacji nauki gry na instrumencie (fortepian) opisane są w dziale instrumentalnym.


  EGZAMINY
  Postęp nauki ucznia weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system przesłuchań i egzaminów komisyjnych -€“ egzamin półroczny i egzamin roczny.
  Przesłuchania/egzaminy mogą mieć formę otwartą (występ przed publicznością), lub zamkniętą (tylko komisja).
  Dni wolne od nauki i ferie są identyczne jak w Państwowym Szkolnictwie Muzycznym I stopnia.