• Dział Instrumentalny

  Dział instrumentalny oferuje lekcje gry w klasie:
  - Fortepian - od I kl. szk. podst.
  - Akordeon - od III kl. szk. podst.
  - Fortepian i gitara- od I kl. szk. podst. (przedmiotem głównym jest fortepian)
  - Syntezator (keyboard) - od I kl. szk. podst. (tylko Ognisko Muzyczne)

  - Trąbka - od IV kl. szk. podst.
  - Saksofon - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania.)
  - Klarnet - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania.)

  Instrumenty smyczkowe
  - Skrzypce
  - Altówka
  - Wiolonczela
  - Kontrabas
  Dostępność klas ww. instrumentów zależna jest od zainteresowania.

  Program szkoły obejmuje zajęcia indywidualne z wybranego instrumentu oraz zajęcia zbiorowe z zakresu podstaw teorii muzyki.

  Czas nauki

  Czas nauki jest uzależniony od wieku kandydata.
  Do IV klasy Szk. Podst. włącznie, obowiązuje dział dziecięcy; nauka trwa 6 lat.
  Od V klasy Szk. Podst. obowiązuje dział młodzieżowy; nauka w tym dziale trwa 4 lata.

  Przynależność do danej grupy wiekowej obowiązuje przez cały czas trwania nauki.

  Podczas lekcji pomożemy przygotować się do wystąpień publicznych, różnego typu konkursów, koncertów i przesłuchań.
  Podpowiemy jak pokonać tremę i przygotujemy na dalszą drogę muzyczną.


  EGZAMINY
  Postęp nauki ucznia weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system przesłuchań i egzaminów komisyjnych -€“ egzamin półroczny i egzamin roczny.
  Przesłuchania/egzaminy mogą mieć formę otwartą (przed publicznością), lub zamkniętą (tylko komisja).
  Dni wolne od nauki i ferie są identyczne jak w Państwowym Szkolnictwie Muzycznym I stopnia.