• Quiz Okolicznościowy


      Co to jest Quiz Okolicznościowy?

      Quiz Okolicznościowy jest to krótki test związany z ważnym wydarzeniem muzycznym w kraju lub na świecie.

      Dopuszczamy w nim mniej niż 10 pytań tematycznie związanych z wydarzeniem.