• Jak dodać pytania


   Jak dodać pytania?

   Quiz powinien zawierać co najmniej 10 pytań i po 4 opcje odpowiedzi na każde z nich.


   Krok 1.   Krok 2.   Jeśli wybrałeś/aś ankietę "Mieszaną", w kroku 2 należy jeszcze wybrać typ pytania:
   Krok 3.


   Punkty 2 i 3 powtarzaj aż dodasz wystarczającą ilość pytań do Quizu.
   Gdy skończysz kliknij w button: Powrót do Quizu   Aby aktywować Quiz wybierz z listy Aktywuj Quiz