• Plan nauczania - siatka godzin

   Plan nauczania w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Narolu


   Przedmiot
   Instrument główny 1 x 30 min
   Instrument dodatkowy
   Śpiew solowy
   i podstawy akompaniamentu
   (w starszych klasach)
   1 x 30 min
   1 X 30 min
   Kształcenie słuchu
   Audycje muzyczne
   1 x 45 min
   1 x 45 min - zamiennie z zajęciami z kształcenia słuchu
   Zespół wokalny / rytmika - opcjonalnie
   (zajęcia dla wokalistów)
   2 x 45 min. lub więcej - w zależności od potrzeb edukacyjnych - zamiennie z zajęciami ze śpiewu solowego

   Obowiązująca ilość zajęć, przesłuchań i egzaminów w roku szkolnym:


   • Instrument główny według planu - (wyjątek stanowią te zajęcia, których godziny w/g planu zajęć przypadają na organizowane w tym czasie przez szkołę zajęcia pozaplanowe, takie jak: egzaminy, koncerty szkolne, inne zajęcia dydaktyczne, lub przypadają w dni ustawowo wolne od nauki, takie jak: przerwy świąteczne, ferie itp. Nie przewiduje się przeprowadzenia dodatkowych zajęć z tego tytułu, ani też częściowego zwolnienia z opłat).
   • Instrument dodatkowy według planu - (jw.)
   • Przedmioty teoretyczne według planu - (jw.)
   • Egzamin praktyczny (instrument główny, dodatkowy + teoria) - 2 razy w roku szkolnym (półroczny i roczny)
  • Media
  • Rozrywka
  • A Ty jakiej muzyki słuchasz?
  • Czego słuchają Polacy?


   Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych naszych rodaków!

  • GościmyGościmy

   Stronę przegląda 2 użytkowników. W tym 0 zalogowanych oraz 2 gości.

   Największą aktywność użytkowników (2 164) zanotowano dnia 24-04-21, o godz. 23:37.