• Egzamin roczny 2022

   /informacja dla rodziców/
   Informacja o egzaminach rocznych w Niepublicznej Szkole Muzycznej
   I st. przy Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Narolu


   Egzaminy końcoworoczne w Szkole Muzycznej odbędą się w dniach: 27 i 28 czerwca 2022 r. (pn. wt.).

   Egzamin obejmuje zarówno część praktyczną (przygotowany wcześniej program), jak i teoretyczną (pytania z teorii muzyki).
   Pytania z teorii muzyki będą dotyczyły tematów przerabianych na lekcjach teorii w ubiegłych latach, a także zagadnień teoretycznych poruszanych w tym roku na lekcjach indywidualnych.

   Wokal dodatkowy
   Wokaliści przesyłają nagrania audio-video z prezentacją wykonań utworów na egzamin wokalny, ustalonych z nauczycielem prowadzącym.
   Nagrania należy zrealizować za pomocą telefonu lub kamery w formacie mp4, a następnie przesłać za pomocą aplikacji WhatsApp (na numer telefonu P. Kasi).


   Koncert absolwentów - 1 lipca w piątek (Cerkiew w Narolu)
   Próby przed koncertem - 30 czerwca.

   Szczegółowy harmonogram z podanym dniem oraz godziną egzaminów, zostanie udostępniony uczniom.

   Egzaminy mają charakter komisyjny. W komisji uczestniczyć będą nauczyciele przedmiotów głównych z zajęć indywidualnych (instrument / wokal), oraz nauczyciel zajęć teoretycznych.

   Przypominam że egzaminy półroczny i roczny są płatne po 100zł.
   Opłatę za egzamin należy dołączyć do czesnego za m-c czerwiec (czesne + opłata za egzamin).
  • Media
  • Rozrywka
  • A Ty jakiej muzyki słuchasz?
  • Czego słuchają Polacy?


   Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych naszych rodaków!

  • GościmyGościmy

   Stronę przegląda 30 użytkowników. W tym 0 zalogowanych oraz 30 gości.

   Największą aktywność użytkowników (2 164) zanotowano dnia 24-04-21, o godz. 22:37.