• Rekrutacja rok szkolny 2019/20

   Zapisy - Internetowa rejestracja kandydatów na rok szk. 2019/20


   Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia przy Szkole Podstawowej w Narolu
   prowadzi nabór dzieci i młodzieży do szkoły muzycznej oraz ogniska muzycznego na rok szkolny 2019/20.


   Wiek kandydatów:

   - Szkoła I stopnia cykl sześcioletni - dział dziecięcy -€“ zapisy od I do IV klasy szk. podst.
   - Szkoła I stopnia cykl czteroletni - dział młodzieżowy - zapisy od V klasy szk. podst.
   Szkoła wydaje świadectwa promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły artystycznej po pozytywnym zdaniu egzaminów kończących dany cykl nauczania.

   Zapisy do Szkoły Muzycznej I stopnia przyjmowane są w klasach :

   - śpiew solowy - od I kl. szk. podst. (jako przedmiot główny - przedmiotem dodatkowym jest fortepian)

   - fortepian - od I kl. szk. podst.

   - fortepian i syntezator (keyboard) - od I kl. szk. podst. (przedmiotem głównym jest fortepian)
   - fortepian i gitara- od I kl. szk. podst. (przedmiotem głównym jest fortepian)

   - akordeon- od III kl. szk. podst.


   - trąbka - od IV kl. szk. podst.
   - saksofon - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)
   - klarnet - od IV kl. szk. podst. (dostępność klasy instrumentu zależna jest od zainteresowania)

   - Instrumenty smyczkowe

   - skrzypce
   - altówka
   - wiolonczela
   - kontrabas
   Dostępność klas ww. instrumentów zależna jest od zainteresowania.


   Dokumenty do pobrania:
   - Podanie do Szkoły Muzycznej
   - Regulamin świadczenia usług edukacyjnych

   Przyjęcia do szkoły możliwe są także po zakończeniu rekrutacji.


   - 608 659 393

   Opłaty za naukę na rok szkolny 2019/20


   Szkoła Muzyczna

   Dział instrumentalny
   1. Wybrany instrument 1 x 30 minut w tygodniu
   2. Teoria - 1 x 45 minut w tygodniu
   (zaj. grupowe)
   - czesne - 120 zł rata miesięczna

   Klasa wokalna (śpiew solowy)
   1. Zajęcia wokalne 1 x 30 minut w tygodniu
   2. Obowiązkowy fortepian 1 x 30 minut w tygodniu
   3. Teoria - 1 x 45 minut w tygodniu
   (zaj. grupowe)
   - czesne - 240 zł rata miesięczna


   Postęp nauki ucznia Szkoły Muzycznej weryfikowany jest 2 razy w roku szkolnym, poprzez system egzaminów komisyjnych z udziałem nauczycieli z Państwowych Szkół Muzycznych.
   Egzaminy półroczny i roczny są płatne po 100 zł.
   .................................................. .................................................. ..............................................

   Ognisko Muzyczne


   Grupa wokalna (śpiew solowy)
   1. Zajęcia wokalne 1 x 30 minut w tygodniu (bez względu na grupę wiekową)
   - czesne - 120 zł rata miesięczna


   Czesne miesięczne jest opłatą stałą, niezależną od ilości zajęć wypadających w danym miesiącu
   (dotyczy także dni wolnych od nauki i ferii zimowych).

   Opłaty za naukę należy regulować przelewem do 5-tego za każdy bieżący miesiąc od września do czerwca.
   Opłatę za egzamin należy dołączyć do czesnego w miesiącu w którym odbędzie się egzamin (np. styczeń i czerwiec).


   Nr rachunku bankowego:

   Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Narolu
   ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

   40 1870 1045 2078 1013 8493 0001

   W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać:
   Szkoła Muzyczna
   Imię i nazwisko ucznia
   Czesne za miesiąc: wpisać miesiąc


   Uczniom szkoły zapewniamy:
   - materiały do nauki
   - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st.
   - możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych na studia muzyczne
  • Media
  • Rozrywka
  • A Ty jakiej muzyki słuchasz?
  • Czego słuchają Polacy?


   Czego słuchają Polacy? Mapa preferencji muzycznych naszych rodaków!

  • GościmyGościmy

   Stronę przegląda 2 użytkowników. W tym 0 zalogowanych oraz 2 gości.

   Największą aktywność użytkowników (59) zanotowano dnia 20-05-17, o godz. 21:14.